ელ.საფოსტო მისამართში შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მხოლოდ:

  • ასოები - ლათინური ანბანის ასოები
  • გამყოფი - რომელიც გულისხმობს წერტილს, ქვედა ტირეს და შუა ტირეს
  • ციფრები - ნებისმიერი ციფრი

 

პაკეტი ნორმალური - განკუთვნილია კერძო პირებისთვის. ელ. ფოსტის მისამართი, ასოებთან ერთად, უნდა შეიცავდეს მინიმუმ ერთ გამყოფს და მინიმუმ ერთ ციფრს.

მაგ.: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ფასი: წელიწადში მხოლოდ 1 ლარი.

შენიშნვა: აღნიშნული პაკეტი ამ ეტაპზე შეჩერებულია. მისი გააქტიურება იგეგმება მომავალში.

პაკეტი კარგი - განკუთვნილია კერძო პირებისთვის​. ელ. ფოსტის მისამართი, ასოებთან ერთად, უნდა შეიცავდეს ან გამყოფს ან ციფრებს.

მაგ.: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ფასი: წელიწადში მხოლოდ 15 ლარი.

პაკეტი საუკეთესო - განკუთვნილია კერძო პირებისთვის. ელ.ფოსტის მისამართი შეიძლება შეიცავდეს მხოლოდ ერთ სიტყვას

მაგ.: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. და ასე შემდეგ, შეზღუდვების გარეშე.

ფასი: წელიწადში მხოლოდ 30 ლარი.

პაკეტი ორგანიზაცია - განკუთვნილია იურიდიული პირებისთვის. ელ.ფოსტის მისამართი შეიძლება შეიცავდეს ასოების, გამყოფის ან ციფრების ნებისმიერ კომბინაციას.

მაგ.: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. და ასე შემდეგ, შეზღუდვების გარეშე.

​ფასი: წელიწადში მხოლოდ 50 ლარი.