ელ.ფოსტის რეგისტრაცია @georgia.ge-ზე


მომსახურება ფასიანი!

რეგისტრაციამდე გთხოვთ გაეცნოთ
ფასების ცხრილს.


გთხოვთ ყველა ველი შეავსოთ სწორად, ვინაიდან თქვენი მხრიდან დაკავშირების შემთხვევაში აღნიშნული ველები გამოიყენება თქვენი იდენტიფიკაციისათვის.

ელ. ფოსტის რეგისტრაციამდე გთხოვთ გაეცნოთ წესებს და პირობებს. რეგისტრაციის დასრულება გულისხმობს, რომ თქვენ მათ ეთანხმებით.

იმ შემთხვევაში თუ გექნებათ კითხვები თქვენს ელ.ფოსტასთან დაკავშირებით საიდუმლო სიტყვით მოხდება თქვენი იდენტიფიკაცია
გთხოვთ მიუთითოთ ერთი ან მძიმით გამოყოფილი რამოდენიმე სატელეფონო ნომერი, რომელზეც დაკავშირებას საჭიროების შემთხვევაში მოვახერხებთ. ჩვენთვის მოწოდებული ნებისმიერი მონაცემი გამოყენებული იქნება მხოლოდ თქვენთან ურთიერთობისათვის.
გთხოვთ მიუთითოთ ერთი ან მძიმით გამოყოფილი რამოდენიმე სატელეფონო ნომერი, რომელზეც დაკავშირებას საჭიროების შემთხვევაში მოვახერხებთ. ჩვენთვის მოწოდებული ნებისმიერი მონაცემი გამოყენებული იქნება მხოლოდ თქვენთან ურთიერთობისათვის.
ქვედა ველში საჭიროა მიუთითოთ:

1. georgia.ge-ზე რა ფოსტის რეგისტრაცია გსურთ
2. gmail-ის რომელ საფოსტო მისამართზე გსურთ მისი მიმაგრება.

მაგალითად, თუ თქვენ georgia.ge-ზე გსურთ მიიღოთ ფოსტა: gabriel@georgia.ge, ხოლო თუ თქვენი საფოსტო მისამართი gmail-ზე არის myemail@gmail.com მაშინ, ქვედა ველში გთხოვთ ჩაწეროთ შემდეგნაირად:

gabriel@georgia.ge - myemail@gmail.com

თუ გსურთ რამოდენიმე ფოსტის რეგისტრაცია, მაშინ გთხოვთ ახალი ხაზიდან გააგრძელოთ ამავე პრინციპით მათი ჩამოთვლა.